Associate Manufacturing Technician

icon briefcase Job Type : Full Time

Number of Applicants

 : 

000+

Click to reveal the number of candidates who applied for this job.
icon loader
icon loader

This job is no longer accepting applications.

Scroll down below to view similar jobs .

Job Description - Associate Manufacturing Technician

De Associate Manufacturing Technician is in opleiding om de kerntaken en de ondersteunende, routinematige werkzaamheden op de afdeling Medium Preparatie of Buffer Preparatie uit te voeren. De taken worden in eerste instantie onder begeleiding van een ervaren (Senior) Manufacturing Technician uitgevoerd. Indien de Associate Manufacturing Technician een taak aantoonbaar goed beheerst, mag deze zelfstandig, zonder begeleiding gedaan worden. 

Na een periode van training is promotie naar Manufacturing Technician mogelijk wanneer de Associate Manufacturing Technician de kerntaken 6 maanden achtereen volwaardig heeft uitgevoerd. 
• De kerntaken: een voldoende groot takenpakket wat de operator in staat stelt om op dagelijkse basis werkzaamheden te verrichten. Dit takenpakket wordt door de Manufacturing Supervisor vastgesteld en voorafgaand aan de training besproken met medewerker en trainer.
• Volwaardig: zelfstandig en volledig volgens de cGMP, EHSS en PE normen.

Essential Job Duties and Responsibilities
De kerntaak is het leveren van verschillende soorten media of buffers aan klanten, o.a.:
• Afwegen van grondstoffen
• Voorbereiden van de preparatie
• Preparatie
• In Proces Testen (o.a. osmo, PH, conductiviteit, LAL)
• Filtratie
• Filtertesten
• SAP / GLims
• Schoonmaken van systemen (CIP, SIP)

Daarnaast verricht de Associate Manufacturing Technician ondersteunende, routinematige werkzaamheden zoals:
• Bijhouden van documentatie en computersystemen
• “Basic Asset Care”: Zorgdragen voor de netheid (5S), onderhoud en organisatie van de ruimtes en apparatuur
• Sampling
• Gebruik van de aanwezige Lean systemen

CGMP, EHS&S, EN LEAN 
De werkzaamheden worden uitgevoerd onder strenge cGMP condities. De operator draagt zorg voor een veilige, gezonde en duurzame werkomgeving. De uitvoering van de taken, de organisatie van het werk en het continu verbeteren van de efficiëntie, effectiviteit, kwaliteit en cGMP- en EHSS-compliance worden ondersteund door Lean technieken en concepten. De operator heeft een goede kennis van cGMP, EHSS en Lean, op het niveau dat bij deze functie past, is getraind in de interne procedures en volgt deze, als ook andere interne standaarden, altijd. De Associate Manufacturing Technician signaleert tekortkomingen en verbetermogelijkheden. Hij/zij voert incidenteel verbeterinitiatieven uit die praktisch van aard zijn en geen support van andere afdelingen nodig hebben.

Minimum Qualification 

1. Minimum opleiding: Procestechniek MBO 2 niveau 

 
2. Minimum ervaring: 0 – 1 werkervaring

 
3. Competenties: Nederlandse spreek-, lees- en schrijfvaardigheid, Engelse leesvaardigheid Kwaliteitsgericht: Werkt precies en accuraat, volgt instructies en standaarden nauwgezet. Weet wanneer hij/zij de hulp van anderen moet inschakelen. Samenwerking en communicatie: Toont respect en luistert naar anderen, brengt eigen ideeën in. Is zich bewust van eigen gedrag en effect daarvan op anderen. Handelt vanuit team- en afdelingsbelang. Leren en verbeteren: Staat open voor feedback, leert van fouten, neemt initiatief om eigen werk te verbeteren. Flexibiliteit: Staat open voor verandering, verbetering, vernieuwing. Bij Johnson & Johnson geloven we dat gezondheid alles is. Onze innovatieve kracht in de gezondheidszorg stelt ons in staat te bouwen aan een wereld waarin complexe ziekten kunnen voorkomen, behandeld en genezen worden. Een wereld waarin behandelingen slimmer en minder invasief zijn en oplossingen op maat gemaakt zijn. Door onze expertise op het gebied van innovatieve geneesmiddelen en medische technologiebevinden we ons in een unieke positie om te innoveren in het volledige spectrum van de gezondheidszorg en zo doorbraken te realiseren die een grote impact hebben op de gezondheid van mensen wereldwijd. Meer informatie vind je op

Original job Associate Manufacturing Technician posted on GrabJobs ©. To flag any issues with this job please use the Report Job button on GrabJobs.

This job is no longer accepting applications.

Scroll down below to view similar jobs .

Share this job with your friends

icon get direction How to get there?

icon geo-alt Zuid-Holland

icon get direction How to get there?
View similar Healthcare / Careworkers jobs below

Similar Jobs in Netherlands

Share this job with your friends

💰

Browse the Top Paying Jobs Healthcare / Careworkers Salaries

GrabJobs is the no1 job portal in Netherlands, connecting you to thousands of jobs fast! Find the best jobs in Netherlands, apply in 1 click and get a job today!

Mobile Apps

Copyright © 2024 Grabjobs Pte.Ltd. All Rights Reserved.