Assistant Marketing Director

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description
- Tham gia xây dựng chiến lược marketing cho Công ty và tổ chức triển khai các kế hoạch marketing cụ thể.- Tham gia xây dựng và thực hiện chiến lược Marketing Online: chăm sóc và quản trị website, và các kênh online khác (facebook, twitter, youtube, forum...)- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình truyền thông, chăm sóc khách hàng qua kênh email, tin nhắn điện thoại.- Tổ chức khảo sát thị trường

View full job description


 Location: Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City.  How to get there?

 Location: Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City.

View All Jobs