Logo of Pullman hiring for jobs in Vietnam on GrabJobs


Share this job with your friends
Banquet demi chef

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description

Job Description


GENERAL MISSION / NHIỆM VỤ CHUNG

· Under the guidance and supervisor of the Executive Sous Chef, within the limits of established policies, procedures and Food & Beverage recipes, oversees and directs all aspects of the banquet kitchen operation.

Dưới sự chỉ đạo và giám sát của bếp trưởng và bếp phó chính, trong khuôn khổ các chính sách, quy trình đã được hoạch định, các

View full job description


 Location: Vũng Tàu Ba Ria - Vung Tau.  How to get there?

 Location: Vũng Tàu Ba Ria - Vung Tau.

View All Jobs