Chuyên viên Marketing

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description

Mô tả Công việc

MÔ TẢ CÔNG VIỆC (Brand Assistant, or Marketing Executive)

1. Xây dựng kế hoạch marketing thương hiệu (brand plan);

2. Phối hợp triển khai kế hoạch truyền thông quảng cáo đa kênh theo ngân sách đã duyệt;

3. Phối hợp các khối ngành SXKD về xây dựng thương hiệu, quản lý hệ thống nhận diện thương hiệu, sáng tạo nội dung và sự kiện;

4.

View full job description


 Location: Ho Chi Minh City Ho Chi Minh.  How to get there?

 Location: Ho Chi Minh City Ho Chi Minh.

View All Jobs