Cần tuyển HR Manager

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description

Mô tả công việc

I. Tóm tắt nhiệm vụ
- Đưa ra và thực hiện các chiến lược và kế hoạch quản lý nhân sự hiệu quả nhằm phục vụ kế hoạch kinh doanh cũng như kế hoạch phát triển kinh doanh của đơn vị CITIGYM
II. Nhiệm vụ chi tiết
Nhiệm vụ 1: Các chính sách vận hành nhân sự
- Xây dựng nội qui lao động cho tất cả đơn vị của

View full job description


 Location: Ho Chi Minh City Ho Chi Minh.  How to get there?

 Location: Ho Chi Minh City Ho Chi Minh.

View All Jobs