Cần tuyển Trưởng Phòng Marketing

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description

Mô tả công việc

- Nghiên cứu thị trường, nhu cầu khách hàng. Phân tích và đánh giá đối thủ cạnh tranh.
- Xây dựng kế hoạch Marketing và triển khai kế hoạch cụ thể để đạt các mục tiêu thông qua kênh Marketing online (Facebook, website, SMS Marketing, Email Marketing, SEO, Youtube,...), và qua các kênh Marketing truyền thống.
- Báo cáo và đánh giá hiệu quả các

View full job description


 Location: Hanoi Hanoi.  How to get there?

 Location: Hanoi Hanoi.

View All Jobs