Logo of Dr Huy Clinic hiring for jobs in Vietnam on GrabJobs


Share this job with your friends
Content Marketing

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description

Mô tả Công việc

 • Viết, biên tập tin/bài và quản lý nội dung bài viết cái bài đăng trên Facebook và Website theo chỉ định từ Marketing Lead
 • Sáng tạo Slogan, Tagline, Headline
 • Phối hợp với các bộ phận khác để xây dựng content
 • Kiến thức cơ bản về SEO, nghiên cứu từ khóa và công cụ phân tích
 • Xây dựng chiến lược, ý tưởng và nội dung cho các
 • View full job description


   Location: Ho Chi Minh City Ho Chi Minh.  How to get there?

   Location: Ho Chi Minh City Ho Chi Minh.

  View All Jobs