Digital Marketing Planner

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description

Mô tả Công việc

  • Hiểu hết được các công cụ marketing online và cách thức hoạt động của từng kênh
  • Đề xuất ý tưởng, xây dựng đề xuất kế hoạch truyền thông cho các chiến dịch và thuyết trình theo yêu cầu của khách hàng ( nghiên cứu, thông điệp, concept truyền thông, kênh thực thi, ngân sách, timeline ….)
  • Quản lý & tổ chức giám sát, triển khai theo
  • View full job description


     Location: Ho Chi Minh City Ho Chi Minh.  How to get there?

     Location: Ho Chi Minh City Ho Chi Minh.

    View All Jobs