Domestic Sales Manager

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description

Mô tả Công việc

Thân gửi ứng viên,

Khách hàng của HR Strategy (Headhunter) là một công ty trong lĩnh vực Manufacturing . Hiện đang cần tuyển dụng ứng viên cho vị trí Domestic Sales Manager

 • Địa điểm làm việc: HCMC
 • Báo cáo cho: Giám Đốc
 • MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Xây dựng chiến lược kinh doanh, mục tiêu, chỉ tiêu doanh
 • View full job description


   Location: Ho Chi Minh City Ho Chi Minh.  How to get there?

   Location: Ho Chi Minh City Ho Chi Minh.

  View All Jobs