Logo of Tnhh Fes Việt Nam hiring for jobs in Vietnam on GrabJobs


Share this job with your friends
Giám Sát Bán Hàng (Sales Supervisor)

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description

Mô tả công việc

  • Vị trí này chịu trách nhiệm thực hiện các chiến lược bán hàng tối đa của công ty: đào tạo nhân viên kinh doanh để thực hiện và duy trì khả năng hiển thị sản phẩm chiếm ưu thế trong 100% các cửa hàng trong khu vực phụ trách kênh thương mại chung.
  • Đạt được tất cả các mục tiêu bán hàng: Mở nhà phân phối, dữ liệu khách hàng, tuyển
  • Read More


     Location:  Binh Duong.  How to get there?

     Location:  Binh Duong.

    View All Jobs