Housekeeping Secrectary / Thư Ký Buồng Phòng

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description

Mô tả chi tiết

công việc

* Chấm công, lên lịch trực cho nhân viên
- Lập bảng chấm công và thực hiện chấm công cho nhân viên bộ phận.
- Hỗ trợ giám sát buồng phòng xếp lịch làm việc cho nhân viên, đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc của resort.
- Theo dõi lịch làm việc của nhân viên và kịp thời thông báo lại cho nhân viên được biết nếu có

View full job description


 Location: Phu Quoc Kien Giang.  How to get there?

 Location: Phu Quoc Kien Giang.

View All Jobs