Logo of Careerbuilder hiring for jobs in Vietnam on GrabJobs


Share this job with your friends
HR Internship

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description

Mô tả Công việc

Phụ trách công việc liên quan đến hoạt động hỗ trợ khách hàng, bao gồm:

 • Tra cứu và xử lý thông tin về các vị trí đăng tuyển theo hướng dẫn
 • Tìm kiếm hồ sơ ứng viên theo yêu cầu
 • Hỗ trợ việc theo dõi và sàng lọc dữ liệu khách hàng tiềm năng
 • Hỗ trợ các hoạt động, sự kiện nội bộ của phòng ban và công ty (mua
 • Read More


   Location: Ho Chi Minh City Ho Chi Minh.  How to get there?

   Location: Ho Chi Minh City Ho Chi Minh.

  View All Jobs