Logo of Heineken Vietnam Brewery hiring for jobs in Vietnam on GrabJobs


Share this job with your friends
Đại Diện Tiêu Thụ (Sales Representative)- Kv Bình Dương/Bình Phước

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description

Mô tả Công việc

Tóm tắt công việc
- Đại diện Công ty chăm sóc các điểm bán theo các tiêu chuẩn bán hàng, thực hiện kế hoạch bán hàng và các chương trình khuyến mãi của Công ty để xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, duy trì hình ảnh sản phẩm công ty tại điểm bán và đảm bảo doanh số được giao.
* Chi tiết công việc
- Lập

View full job description


 Location:  Binh Duong.  How to get there?

 Location:  Binh Duong.

View All Jobs