Logo of Nic'S Client hiring for jobs in Vietnam on GrabJobs


Share this job with your friends
IT Trainer (Ruby)

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description

Job Description

Responsibilities:
- Tham gia vào training cho Interns, Freshers về ngôn ngữ lập trình/nền tảng (Ruby, PHP, iOS, Android, Java) theo nội dung training của Công ty
- Tham gia vào quản lý nhóm học viên, xây dựng và cập nhật nội dung training
- Tham gia vào các dự án phần mềm với những doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản hoặc các dự án nội bộ trong Công ty
- Tiếp cận và được

View full job description


 Location: Hanoi Hanoi.  How to get there?

 Location: Hanoi Hanoi.

View All Jobs