Logo of Công Ty Tnhh Nguồn 22 hiring for jobs in Vietnam on GrabJobs


Share this job with your friends
Junior IT Staff (Javascript, NodeJS)

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description
- Phát triển và maintain các hệ thống web application và các project ERP cho doanh nghiệp vừa và nhỏ- Công việc cụ thể được trao đổi trong buổi phỏng vấn- Thành thạo ngôn ngữ Javascript và Nodejs- Có kinh nghiệm sử dụng các framework MVC.- Có hiểu biết về MongoDB.- Có kinh nghiệm về web frontend development: CSS, HTML, Javascript (ES5 & ES6).- Muốn học hỏi trong việc xây dựng các hệ thống web application, mobile

Read More


 Location: Hanoi Hanoi.  How to get there?

 Location: Hanoi Hanoi.

View All Jobs