Marketing Executive (B2B/ AGENCY)

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description
•Xây dựng và quản lý các website, fanpage và các kênh truyền thông của doanh nghiệp. •Triển khai kế hoạch Inbound Marketing (Email, Social media,CRM..) nhằm đạt hiệu quả mục tiêu.•Đề xuất và thực hiện chạy quảng cáo, phát triển kênh (FB Ads, SEO) nhằm đảm bảo và tối ưu hiệu quả Marketing cho công ty và các dự án của khách hàng •Phối hợp bộ phận Kinh doanh và BOD triển khai Direct Marketing cho côn...

Read More


 Location: Hanoi Hanoi.  How to get there?

 Location: Hanoi Hanoi.

View All Jobs