MARKETING LEADER

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description

Mô tả Công việc

Công việc:

 • Lên kế hoạch, xây dựng, sáng tạo nội dung Marketing - PR các chủ đề về y tế, giáo dục;
 • Triển khai các kế hoạch Marketing độc lập hoặc phối hợp với đối tác;
 • Phối hợp xây dựng các công cụ Digital marketing như website, fanpage, email marketing...
 • Lập kế hoạch và ngân sách cho các chiến lược và hoạt động
 • View full job description


   Location: Hanoi Hanoi.  How to get there?

   Location: Hanoi Hanoi.

  View All Jobs