Logo of Momo hiring for jobs in Vietnam on GrabJobs


Share this job with your friends
Momo -marketing intern

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description
Brand Jobs cần tuyển Momo - Marketing Intern làm việc tại Hồ Chí Minh, mức lương thương lượng / cạnh tranh. Tuyển dụng sẽ hết hạn trong 27 ngày. Chi tiết công việc như sau: Mô tả Công việc Công ty Cổ phần dịch vụ Di Động Trực Tuyến (viết tắt M_Service) hoạt động chính trong lĩnh vực thanh toán trên di động (mobile payment) dưới thương hiệu MoMo. Công ty đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp

View full job description


 Location: Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City.  How to get there?

 Location: Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City.

View All Jobs