Logo of Công Ty Cổ Phần Fiingroup hiring for jobs in Vietnam on GrabJobs


Share this job with your friends
Nhân viên admin

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description

Mô tả công việc

Hành chính: Chịu trách nhiệm trong các mảng công việc sau

  • Công tác lễ tân: Nghe và nhận cuộc gọi khách hàng liên hệ với Công ty; Hỗ trợ cho Ban Lãnh đạo tiếp khách tại Công ty; Hỗ trợ cho các cuộc họp nội bộ của Công ty; Tổ chức thực hiện các hội thảo, hội nghị, lớp học của Công ty;
  • Công tác văn thư: Tiếp nhận công
  • View full job description


     Location: Hanoi Hanoi.  How to get there?

     Location: Hanoi Hanoi.

    View All Jobs