Nhân Viên Content Marketing

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description

Mô tả công việc

1. Xây dựng nội dung, kiểm soát về ngôn từ các nội dung truyền thông trong mỗi chiến dịch, viết báo và lên nội dung các ấn phẩm tài liệu dự án.

2. Lên nội dung, ý tưởng và kịch bản chi tiết cho các phóng sự, video clip cần sản xuất, viral video, bài biên tập (Editorials), bài quảng cáo (Advertorial).

3. Biên tập và viết các bài báo, các

View full job description


 Location: Hanoi Hanoi.  How to get there?

 Location: Hanoi Hanoi.

View All Jobs