Logo of D'Furni Jsc. hiring for jobs in Vietnam on GrabJobs


Share this job with your friends
Nhân viên Content Marketing

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description

Mô tả Công việc

· Xây dựng, quản lý toàn bộ content của marketing bao gồm các mạng xã hội và website.

· Phối hợp với MKT team để lên kế hoạch content chi tiết cho Fanpages của công ty Xây dựng nội dung – viết bài chăm sóc Fanpage, website…

· Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông (Digital/Offline,…) như bài biết, idea video / hình ảnh,…

· Viết

View full job description


 Location: Ho Chi Minh City Ho Chi Minh.  How to get there?

 Location: Ho Chi Minh City Ho Chi Minh.

View All Jobs