NHÂN VIÊN CONTENTS MARKETING

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description

Mô tả chi tiết

công việc

- Quản lý các trang mạng xã hội của công ty.
- Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên Fanpage, Website.
- Phối hợp với MKT team để lên kế hoạch content chi tiết cho Fanpages của công ty Xây dựng nội dung – viết bài chăm sóc Fanpage, website…
- Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung

View full job description


 Location:  Ho Chi Minh.  How to get there?

 Location:  Ho Chi Minh.

View All Jobs