Nhân Viên Digital Marketing

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description

Mô tả công việc

- Hoạch định kế hoạch, phân tích và thực hiện hoạt động Digital Marketing, Social Media:
- Phụ trách phát triển các chương trình PR, quảng cáo trên các phương tiện truyền thông online để quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Công ty.
- Lập kế hoạch SEO, SEM, Google Adwords; tối ưu hóa thứ hạng của Website trên các trang tìm kiếm. Thường xuyên

Read More


 Location: Ho Chi Minh City Ho Chi Minh.  How to get there?

 Location: Ho Chi Minh City Ho Chi Minh.

View All Jobs