Nhân Viên Kinh Doanh, Bán Hàng (Sales Executive)

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description

Mô tả công việc

Ứng viên ghi rõ nguyện vọng công việc kinh doanh của một trong hai sản phẩm bên dưới:
- Vị trí công việc: Nhân viên kinh doanh
- Sản phẩm kinh doanh 1: Màng túi khí AIRplus® nhập khẩu (AIRplus® film), Giấy chèn hàng PAPERplus® nhập khẩu (PAPERplus® ), Pallet nhựa nhập khẩu, xe nâng tay, màng căng công nghiệp, thùng nhựa...; hoặc
- Dịch vụ kinh doanh 2:

View full job description


 Location:  Hà Nội.  How to get there?

 Location:  Hà Nội.

View All Jobs