Nhân Viên Marketing Facebook Ads Và Google Ads

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description
- Lên ý tưởng, xây dựng và thực hiện các chiến dịch quảng cáo Facebook ,Google ngân sách không giới hạn- Sử dụng các công cụ tracking để theo dõi, phân tích và tối ưu các chiến dịch quảng cáo.- Triển khai các kênh quảng cáo mới- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo- Tốt nghiệp Cao đẳng- Đại học, chuyên ngành marketing hoặc truyền thông- PR- Kinh nghiệm từ 6 tháng trở

View full job description


 Location: Hanoi Hanoi.  How to get there?

 Location: Hanoi Hanoi.

View All Jobs