Phó Phòng Marketing

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description

Mô tả công việc

- Khảo sát ý kiến người tiêu dùng và tìm hiểu chiến dịch của đối thủ.
- Quản lý các chiến dịch tiếp thị trên các nền tảng online & offline để đảm bảo rằng sản phẩm, dịch vụ có thể đáp ứng mong đợi của khách hàng, từ đó xây dựng uy tín của thương hiệu.
- Quản lý và xử lý các trường hợp làm nhái, làm giả sản phẩm của công

View full job description


 Location: Ho Chi Minh City Ho Chi Minh.  How to get there?

 Location: Ho Chi Minh City Ho Chi Minh.

View All Jobs