Logo of Careerlink'S Client hiring for jobs in Vietnam on GrabJobs


Share this job with your friends
Sales Engineer Bình Dương

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description

Mô tả chi tiết

công việc

- Kinh doanh sản phẩm và hệ thống xử lý môi trường: hóa chất, hệ thống lọc nước,...
- Tìm kiếm và xây dựng hệ thống khách hàng.
- Chăm sóc và hỗ trợ kỹ thuật về sản phẩm cho khách hàng.
- Chi tiết công việc thỏa thuận khi phỏng vấn
* Thời gian: 8:00 ~ 17:30 từ T2 ~ T6 ( và 1 ngày T7 đầu tháng)
* Địa điểm: Thuận An,

View full job description


 Location:  Ho Chi Minh.  How to get there?

 Location:  Ho Chi Minh.

View All Jobs