Logo of Mondelēz International hiring for jobs in Vietnam on GrabJobs


Share this job with your friends
Sales Supervisor, GT

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description

Job Description

Bạn Đã Sẵn Sàng Tạo Dựng Thành Công Ở Mondelēz International Chưa?

Hãy cùng chúng tôi thực thi sứ mệnh dẫn dắt tương lai của ngành thức ăn nhẹ. Hãy Thực Hiện Với Niềm Tự Hào.

Bạn sẽ quản lý một nhóm đại diện bán hàng thị trường để đảm bảo hoàn thành chiến lược bán hàng và đạt được các KPI và chỉ tiêu hàng năm

Read More


 Location: Hanoi Hanoi.  How to get there?

 Location: Hanoi Hanoi.

View All Jobs