Logo of First Alliances hiring for jobs in Vietnam on GrabJobs


Share this job with your friends
Senior Talent Acquisition (Media/Marketing Agency/Entertainment)

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description

Mô tả Công việc

 • Trực tiếp thực hiện công tác tuyển dụng
 • Tìm hiểu, khai thác thông tin về nhân sự tiềm năng tại các tổ chức, doanh nghiệp.
 • Tiếp nhận, phân loại, chọn lọc và quản lý, lưu trữ hồ sơ ứng viên.
 • Trực tiếp phỏng vấn/sơ vấn và phối hợp với các bộ phận chuyên môn phỏng vấn các ứng viên. Tổ chức cho ứng viên làm bài kiểm
 • View full job description


   Location: Ho Chi Minh City Ho Chi Minh.  How to get there?

   Location: Ho Chi Minh City Ho Chi Minh.

  View All Jobs