Logo of Sci Group hiring for jobs in Vietnam on GrabJobs


Share this job with your friends
TRƯỞNG NHÓM MARKETING OFFLINE

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description

Mô tả Công việc

Chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược kinh doanh , marketing offline tổng thể phù hợp với định hướng kinh doanh của công ty qua từng thời kỳ

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động marketing offline nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng của toàn bộ hệ thống thẩm mỹ viện Đông Á trên toàn quốc

Tổ chức điều hành , phân công và

View full job description


 Location: Hanoi Hanoi.  How to get there?

 Location: Hanoi Hanoi.

View All Jobs