Logo of Hrchannels hiring for jobs in Vietnam on GrabJobs


Share this job with your friends
Trưởng nhóm Trade Marketing

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description

Mô tả công việc

  • Xây dựng kế hoạch và triển khai các chương trình hỗ trợ thương mại dài hạn, ngắn hạn nhằm kích thích sell-in và sell-out theo mùa vụ như sale promotion, trade promotion, event, activation, trưng bày sản phẩm, các POSM…
  • Thực hiện giám sát và kiểm tra việc thực thi các chương trình activation, hoạt động trưng bày, các POSM … tại điểm bán. Điều chỉnh
  • Read More


     Location: Hanoi Hanoi.  How to get there?

     Location: Hanoi Hanoi.

    View All Jobs