Trưởng Phòng Digital Marketing

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description

Mô tả công việc

- Lên kế hoạch và thực hiện tất cả các hoạt động Digital marketing bao gồm SEO/SEM, thu thập và phân tích dữ liệu khách hàng, email, social media và các dự án quảng cáo;
- Tối ưu hóa các chiến dịch Digital marketing trên các kênh online như: Facebook, Google, Website, Youtube, Instagram, Tiktok, Zalo…;
- Đưa ra các định hướng kế hoạch cho digital marketing bao

View full job description


 Location: Hanoi Hanoi.  How to get there?

 Location: Hanoi Hanoi.

View All Jobs