Trưởng Phòng Marketing

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description

Mô tả chi tiết

công việc

- Phụ trách toàn bộ hoạt động Marketing của Học Viện (Digital, PR, Events)
- Quản lý, điều phối team Marketing chi nhánh (khoảng 4 nhân sự fulltime)
- Lập kế hoạch tổ chức chương trình giới thiệu khóa học đến khách hàng
- Xây dựng, tìm kiếm và tập hợp database thị trường và khách hàng
- Thống kê, triển khai và phân tích đối

View full job description


 Location:  Hanoi.  How to get there?

 Location:  Hanoi.

View All Jobs