Logo of Tnhh Maple Leaf Viet Nam hiring for jobs in Vietnam on GrabJobs


Share this job with your friends
Tuyển Chuyên viên Marketing

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description

Mô tả công việc

  • Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động quảng cáo của công ty trên các mạng xã hội (Facebook Ads, Google Ads, Youtube, Zalo)
  • Thiết kế, xây dựng nội dung cho các ấn phẩm quảng cáo (brochure, standee, backdrop, leaflet, video clip…)
  • Phát triển mạng lưới khách hàng trên các kênh truyền thông, mạng xã hội, đồng thời thúc đẩy quảng bá
  • View full job description


     Location: Ho Chi Minh City Ho Chi Minh.  How to get there?

     Location: Ho Chi Minh City Ho Chi Minh.

    View All Jobs