Tuyển dụng Trưởng Nhóm Marketing

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description

Mô tả công việc

- Xây dựng chiến lược Marketing online theo chiến lược kinh doanh của công ty.
- Triển khai kế hoạch quảng cáo các kênh Online
- Thiết lập các chiến dịch quảng cáo định kỳ tuần/tháng trên các nền tảng quảng cáo trực tuyến căn cứ kế hoạch của phòng Marketing;
- Theo dõi và điều chỉnh, đo lường hiệu quả và nội dung của chiến dịch quảng

View full job description


 Location: Hanoi Hanoi.  How to get there?

 Location: Hanoi Hanoi.

View All Jobs