VIDEO EDITOR (URGENT)

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description

Mô tả Công việc

- Tạo ý tưởng thiết kế, xây dựng Video theo chiến lược của công ty

- Sử dụng dụng cụ, máy móc Cty cung cấp để quay, chụp sản phẩm và các sự kiện Công ty đồng hành

- Chịu trách nhiệm quay phim và chỉnh sửa video, các chương trình, sự kiện , xử lý hình ảnh

- Setup ánh sáng, máy quay hỗ trợ Reviewer

- Sử dụng thành thạo các

View full job description


 Location: Ho Chi Minh City Ho Chi Minh.  How to get there?

 Location: Ho Chi Minh City Ho Chi Minh.

View All Jobs