Logo of Vpp Trading Co.,Ltd hiring for jobs in Vietnam on GrabJobs


Share this job with your friends
WEBSITE ADMIN

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description

Mô tả Công việc

JOB PURPOSE / MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

· Thực hiện triển khai các hoạt động Digital Marketing dựa trên chiến lược Marketing tổng thể.

· Quản trị và cập nhật nội dung website.

RESPONSIBILITIES/ NHIỆM VỤ

· Cập nhật tin tức theo yêu cầu nhằm cung cấp thông tin đầy đủ và nhanh chóng nhất đến khách hàng.

· Cập nhật

View full job description


 Location: Ho Chi Minh City Ho Chi Minh.  How to get there?

 Location: Ho Chi Minh City Ho Chi Minh.

View All Jobs