Logo of Dd Solution hiring for jobs in Vietnam on GrabJobs


Share this job with your friends
Android Developer Intern

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Part TimeJob Description

Mô tả công việc
- Cùng team phát triển sản phẩm của công ty theo kế hoạch được đề ra.- Kết nối cùng team BA, Design, Marketing để hoàn thiện sản phẩm.- Phân tích, khắc phục các lỗi sản phẩm trong quá trình vận hành.- Thực hiện bảo trì, cập nhật sản phẩm, nghiên cứu các công nghệ mới.
Quyền lợi
- Mức lương khởi điểm từ 1-3 triệu vnđ (điều chỉnh theo năng lực và kinh

Read More


 Location: Hanoi Hanoi.  How to get there?

 Location: Hanoi Hanoi.

View All Jobs