PENOLONG EKSEKUTIF AUDIT AR-RAHNU - Exciting Challenge

salary Salary :

RM2,000 - 2,500 monthly

icon briefcase Jenis Pekerjaan : Sepenuh Masa

Bilangan Pemohon

 : 

000+

Click to reveal the number of candidates who applied for this job.
icon loader
icon loader

Pekerjaan ini tidak lagi menerima permohonan.

Tatal ke bawah untuk melihat kerja yang serupa .

Penerangan Pekerjaan - PENOLONG EKSEKUTIF AUDIT AR-RAHNU - Exciting Challenge

We are looking to hire a meticulous PENOLONG EKSEKUTIF AUDIT AR-RAHNU to join our passionate team at Koperasi Polis DiRaja Malaysia Berhad in Kuala Lumpur.
Growing your career as a Full time PENOLONG EKSEKUTIF AUDIT AR-RAHNU is a terrific opportunity to develop vital skills.
If you are strong in adaptability, leadership and have the right experience for the job, then apply for the position of PENOLONG EKSEKUTIF AUDIT AR-RAHNU at Koperasi Polis DiRaja Malaysia Berhad today!

Syarat dan kelayakan yang diperlukan adalah seperti berikut:

1) Warganegara Malaysia.

2) Memiliki kelulusan peringkat Ijazah Sarjana / Sarjana Muda (keutamaan dalam bidang Pengurusan Perniagaan / Syariah / Pemasaran / Perakaunan / Kewangan / Perbankan Islam) atau yang setaraf dengannya dari Institusi Pengajian Tinggi yang diiktiraf Kerajaan;

3) Mempunyai sekurang-kurangnya dua (2) tahun pengalaman bekerja di syarikat yang menjalankan aktiviti Ar-Rahnu / audit Ar-Rahnu adalah satu kelebihan dan akan diberi keutamaan; atau

4) Calon-calon yang memiliki kelulusan peringkat Diploma mestilah mempunyai pengalaman tidak kurang tiga (3) tahun dalam bidang audit Ar-Rahnu;

5) Mempunyai daya kepimpinan yang tinggi dan berkeupayaan bekerja di bawah tekanan serta mampu bekerja secara berdikari termasuk menyelesaikan masalah dengan penyeliaan minimum;

6) Memiliki kemahiran interpersonal dan komunikasi yang baik di semua peringkat dan mempunyai kemahiran dalam penggunaan komputer/internet; dan

7) Mempunyai integriti yang tinggi dan berkeupayaan bekerja di bawah tekanan serta sentiasa bersedia melaksanakan tugasan di luar pejabat.

Tugas dan Tanggungjawab

1.Membantu Ketua Cawangan/Ketua Bahagian dalam merancang dan menjalankan program audit dalaman setiap cawangan Ar-Rahnu KPDRM bagi memastikan pematuhan yang betul terhadap prosedur-prosedur Ar-Rahnu, operasi, aturan dan undang-undang yang relevan.

2.Membantu membantu Ketua Cawangan/Ketua Bahagian dalam meningkatkan keberkesanan sistem kawalan dalaman dengan membuat penyeliaan secara berterusan bagi mengelak sebarang penyelewengan, pecah amanah dan kerugian kepada cawangan Ar-Rahnu.

3.Membantu Ketua Cawangan/Ketua Bahagian dalam melaksanakan siasatan terhadap sebarang isu atau kesalahan yang ditemui semasa proses audit, termasuk penyalahgunaan dana, penyelewengan atau ketidakpatuhan.

4.Membantu Ketua Cawangan/Ketua Bahagian dalam menyediakan laporan audit secara berkala kepada pihak pengurusan dan Lembaga Pengarah untuk memberikan maklum balas dan cadangan untuk penambahbaikan.

5.Membantu Ketua Cawangan/Ketua Bahagian dalam mengenal pasti risiko-risiko yang berkaitan dengan operasi Ar-Rahnu, menilai kesan risiko dan mencadangkan langkah-langkah untuk mengurangkan atau menguruskan risiko tersebut.

6.Membantu Ketua Cawangan/Ketua Bahagian dalam memastikan pematuhan terhadap peraturan-peraturan dan standard-standard perundangan yang berkenaan serta melaksanakan pelbagai prosedur bagi memenuhi piawaian audit yang ditetapkan.

7.Membantu Ketua Cawangan/Ketua Bahagian dalam memberikan pandangan profesional dan nasihat kepada pengurusan mengenai isu-isu audit dan tadbir urus operasi Ar-Rahnu.

8.Membantu Ketua Cawangan/Ketua Bahagian dalam membuat penilaian risiko dan seterusnya dan seterusnya membantu  di dalam penyedian kertas cadangan pembukan cawangan Ar-Rahnu yang baru.

9.Membantu Ketua Cawangan/Ketua Bahagian dalam melaksanakan pengauditan penuh bagi mana-mana cawangan yang terpaksa dipindahkan ke suatu lokasi yang baru.

10.Membantu Ketua Cawangan/Ketua Bahagian dalam memastikan Prosedur Operasi Standard (SOP) di bawah Cawangan Ar-Rahnu dikemaskini dari semasa ke semasa.

11.Membantu Ketua Cawangan/Ketua Bahagian dalam memastikan aturan operasi Ar-Rahnu mengikut panduan daripada Jawatankuasa Syariah KPDRM dan dikemaskini dari semasa ke semasa.

12.Membantu Ketua Cawangan/Ketua Bahagian dalam memastikan sasaran pelaksanaan audit bulanan dijalankan mengikut jumlah yang ditetapkan.                                                                                                                                    


Benefits of working as a PENOLONG EKSEKUTIF AUDIT AR-RAHNU in Kuala Lumpur:


● Opportunity to Make a Difference
● Continuous Learning Opportunities
● Leading Industry Pay
Original job PENOLONG EKSEKUTIF AUDIT AR-RAHNU - Exciting Challenge posted on GrabJobs ©. To flag any issues with this job please use the Report Job button on GrabJobs.

Pekerjaan ini tidak lagi menerima permohonan.

Tatal ke bawah untuk melihat kerja yang serupa .

icon no cv required Tiada CV Diperlukan icon fast interview Temuduga Segera melalui Perbualan

Kongsi kerja ini dengan rakan anda

Lihat serupa pekerjaan Sepenuh Masa yang serupa di bawah

Serupa Pekerjaan di Malaysia

Kongsi kerja ini dengan rakan anda

💰

Layari Pekerjaan Bergaji Tinggi Salaries

🔎

People also search for

GrabJobs ialah portal pekerjaan no1 di Malaysia, menghubungkan anda dengan beribu-ribu pekerjaan dengan pantas! Cari kerja terbaik di Malaysia, mohon dalam 1 klik dan dapatkan pekerjaan hari ini!

Aplikasi Mudah Alih

Copyright © 2024 Grabjobs Pte.Ltd. All Rights Reserved.