พนักงานปฏิบัติงาน-ศุลกากร / Customs Operator - ลาดพร้าว


Job Description

Job description

1. ติดต่อประสานงาน, ดำเนินงานกับหน่วยงานราชการ, เอกชน, ชิปปิ้ง, ศุลกากร เกี่ยวกับการเดินพิธีการ และการขออนุญาตต่าง ๆ เช่น กรมสรรพาสามิต, อย., กรมการค้าต่างประเทศ

View full job description


 Location:  Bangkok.  How to get there?

 Location:  Bangkok.

View All Jobs