หัวหน้าแผนกบุคคล (HR Supervisor) (Loei)

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description
 ลักษณะงาน  
  • รับผิดชอบงานด้าน HRM ในสาขา เช่น สรรหาพนักงานตั้งแต่ระดับ Staff จนถึง Supervisor ในสาขา , ดูแลสวัสดิการของพนักงาน , งานฝึกอบรม และจัดทำเงินเดือนของพนักงานในสาขา รวมถึงานอื่นๆ
  • View full job description


     Location: Bangkok.  How to get there?

     Location: Bangkok.

    View All Jobs