Content SEO Internship

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description
- Tham gia xây dựng kế hoạch phát triển nội dung website của công ty.- Nghiên cứu từ khóa, cấu trúc bài viết phù hợp.- Thu thập thông tin và tạo nội dung bài viết trên nền tảng của công ty.- Thực hiện tối ưu SEO onpage bài viết.- Thực hiện các hoạt động Offsite SEO, Social, link-building.- Hỗ trợ theo dõi đo lường và báo cáo chất lượng.- Tham gia triển khai các dự án Marketing của công ty theo yêu

View full job description


 Location: Hanoi Hanoi.  How to get there?

 Location: Hanoi Hanoi.

View All Jobs