Digital Marketing Leader (Tiếng Trung)

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description

Mô tả Công việc

- Xây dựng và triển khai kế hoạch Digital Marketing cho sản phẩm của Công ty và các dự án theo mục tiêu chung đã đề ra;

- Tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông trên website, fanpage …

- Lên kế hoạch và thực hiện nội dung Digital Marketing trên các kênh Social Media.

- Triển khai các chương trình khuyến mãi trên các kênh digital trong và

Read More


 Location: Hanoi Hanoi.  How to get there?

 Location: Hanoi Hanoi.

View All Jobs