Digital Marketing Manager

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description

Mô tả Công việc

- Đề xuất, lên kế hoạch chiến lược, thực hiện, báo cáo các kênh Digital Marketing theo sự chỉ đạo & điều phối của GĐ khối.

- Quản trị hệ thống kênh Digital công ty: website, Fanpage, Email, …. (nội dung và kỹ thuật).

- Nghiên cứu và lập kế hoạch tiếp cận đối tượng khách hàng tiềm năng thông qua môi trường trực tuyến, mạng xã

View full job description


 Location: Ho Chi Minh City Ho Chi Minh.  How to get there?

 Location: Ho Chi Minh City Ho Chi Minh.

View All Jobs