Logo of Kase Edutech hiring for jobs in Vietnam on GrabJobs


Share this job with your friends
Giáo viên giảng/trợ giảng dạy lập trình part-time/full-...

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm giảng dạy một trong các môn học/ khoá học lập trình: React JS. PHP. Ruby on Rails. Java Core. Java Web. Android. Software Testing. Tham gia biên soạn, cập nhật các tài liệu giảng dạy để tài liệu giảng dạy sát với thực tiễn và yêu cầu doanh nghiệp nhất. Hỗ trợ học viên hoàn thành tốt khoá học, đảm bảo chất lượng đầu ra của học viên. Đề xuất các giải pháp

View full job description


 Location: Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City.  How to get there?

 Location: Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City.

View All Jobs