Nhân Viên Content Marketing

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description

Mô tả công việc

- Chịu trách nhiệm lên kế hoạch, triển khai thực hiện các Chương trình/Kế hoạch Content Marketing (SEO, Facebook Ads, Google Ads, Seeding, KOLs …) đảm bảo nguồn Content hàng ngày hỗ trợ các Team Ads hoạt động.
- Quản lý và sử dụng ngân sách Content Marketing đúng và hiệu quả trong phạm vi ngân sách được duyệt.
- Phối hợp/Tương tác với các Team Ads xây

View full job description


 Location: Hanoi Hanoi.  How to get there?

 Location: Hanoi Hanoi.

View All Jobs