Nhân Viên Digital Marketing

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description

Mô tả công việc

- Lập kế hoạch, xây dựng ngân sách và triển khai kế hoạch digital marketing
- Phân tích, báo cáo hiệu suất của các kênh tiếp thị và truyền thông
- Triển khai và tối ưu truyền thông quảng cáo trên các kênh điện tử
- Cập nhật, phân tích thông tin thị trường, thông tin về sản phẩm và các chương trình của đối thủ cạnh tranh
- Đề xuất

View full job description


 Location: Hanoi Hanoi.  How to get there?

 Location: Hanoi Hanoi.

View All Jobs