Nhân viên Digital Marketing

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description

Mô tả Công việc

- Phối hợp lập kế hoạch và triển khai các hoạt động/ campaign marketing trên các nền tảng digital như: Website, Facebook, SEO/SEM, Email, Social network, và quảng cáo hiển thị, …

- Cài đặt, tạo các chiến dịch quảng cáo digital marketing, đặc biệt là Google Adwords (targeting & retargeting), Facebook Ads, zalo Ads… Đo lường và đánh giá hiệu quả của các campaign

Read More


 Location: Ho Chi Minh City Ho Chi Minh.  How to get there?

 Location: Ho Chi Minh City Ho Chi Minh.

View All Jobs