Logo of Công Ty Tnhh Phổ Giác hiring for jobs in Vietnam on GrabJobs


Share this job with your friends
Nhân viên Digital Marketing

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description

Mô tả Công việc

- Nghiên cứu sản phẩm của công ty và các đối thủ cạnh tranh khác.

- Nghiên cứu nhu cầu người tiêu dùng về các dòng sản phẩm.

- Phát triển thị trường cho các sản phẩm mới theo kế hoạch được giao.

- Nắm bắt về công cụ Digital Marketing Online: SEO, SEM, Google Adwords, Facebook Ads, Email, SMS …lựa chọn loại hình nên sử dụng và tiếp cậ...

Read More


 Location: Ho Chi Minh City Ho Chi Minh.  How to get there?

 Location: Ho Chi Minh City Ho Chi Minh.

View All Jobs