NHÂN VIÊN SALES ADMIN

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description

Mô tả chi tiết

công việc

* Số lượng: 01

- Nhận đơn hàng trực tiếp từ sales trên phân mềm, phân tuyến để giao hàng tới khách hàng;

- Xuất hàng, chuyển kho, yêu cầu hàng hóa điều chuyển cho chi nhánh (Thực hiện trên phần mềm của công ty).

- Nghiệm thu đơn hàng, xử lý mọi vấn đề của đơn hàng, khách hàng, sales;

- Điều phối đơn

View full job description


 Location: Sóc Trăng Soc Trang.  How to get there?

 Location: Sóc Trăng Soc Trang.

View All Jobs